BA Motorverzekering

Motor

Voordeliger als u bij ons al een autoverzekering hebt

Al een autoverzekering bij DVV Verzekeringen? Dan betaalt u minder voor uw motorverzekering. Goed nieuws, toch?

Makkelijk uit te breiden voor eigen lichamelijke schade

Als u medische verzorging nodig hebt na een ongeval, komt uw motorverzekering niet tussen. Speelt u liever op veilig? Kies de optie Lichamelijke Ongevallen.

Diefstal en brand ook verzekerbaar

Veel betaald voor uw motorfiets? Bescherm uw investering met de optie Brand en Diefstal.

Wat is een motorverzekering?

De motorverzekering verzekert uw aansprakelijkheid als u een ongeval veroorzaakt met uw motor. DVV Verzekeringen zal dan in uw plaats de lichamelijke en materiële schade aan anderen vergoeden. In België is zo’n verzekering wettelijk verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. 

Welke risico’s dekt de motorverzekering?

Als u een ongeval veroorzaakt, vergoedt uw motorverzekering in uw plaats alle lichamelijke en materiële schade aan de tegenpartij. Dankzij zo’n verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bent u beschermd tegen de financiële gevolgen als u een ongeval in fout hebt. 

Uw bescherming uitbreiden
Voor meer zekerheid kan u uw verzekering aanvullen met opties:

 • Via de optie Lichamelijke Ongevallen worden uw eigen medische kosten terugbetaald of is er een uitkering bij overlijden of invaliditeit.
 • Via de optie Brand en Diefstal krijgt u een vergoeding bij brand of diefstal van uw motor.
 • Via de optie Rechtsbijstand worden uw belangen verdedigd als er een juridisch conflict is. Ook de kosten voor uw verdediging worden dan betaald.

Uitsluitingen en beperkingen

 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motor dekt de schade aan uw eigen motor niet.
 • Deelname aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden is niet verzekerd.
 • We vergoeden maximaal 2.478,94 euro per vervoerde persoon voor schade aan zijn persoonlijke kleding en bagage.
 • We bieden geen rechtsbijstand voor contractuele geschillen van minder dan 150 euro. Ook de zuiver contractuele geschillen over de herstelling of het onderhoud zijn niet gedekt.
 • Als uw premie niet betaald is, wordt uw verzekering geschorst en komen wij niet tussen in geval van schade.

Franchise

 • Bij de optie Brand en Diefstal geldt er een franchise van 10% van de verzekerde waarde van het voertuig, met een minimum van 25 euro en een maximum van 500 euro. Meer details over de franchise vindt u in de bijzondere voorwaarden. Uw DVV-consulent geeft u graag meer info.

Goed om te weten

 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motor (BA Motor) wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. 
 • Kom voor meer informatie bij ons langs of bekijk hier:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.
 • De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motor is een verzekeringsproduct van DVV, een merk- en handelsnaam van Belins NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, IBAN BE98 7995 5012 5293, BIC GKCCBEBB - een verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.
 • * Tot 70% korting op uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motor, indien iemand uit je gezin een autoverzekeringscontract bij DVV verzekeringen zou nemen. De korting is enkel van toepassing voor motoren vanaf 101cc. Aanbod geldig mits aanvaarding van het risico. Als u niet wil intekenen op de autoverzekering, informeren wij u dat u niet kan genieten van de korting op uw motoverzekering.